Adventure

Инфографик

Кратка историја на велосипедот?
Kaко велосипедите го променија светот?
Зошто треба да возите велосипед?
Како да возиме велосипед во 5 чекори
Најчестите типови на велосипеди
Избирање на велосипед за мене и моите потреби
Што треба да направиме кога купуваме половен велосипед
Удобност, видливост и безбедност на велосипед
Безбедно возење
Рачни сигнали за велосипеди
Патни знаци за велосипеди
Различни патни знаци во различни држави
Како да ја ставиме кацигата?
Како да поправиме дупната гума
Типови на гуми за велосипеди
Важни телефонски броеви за итни случаи во Maкедонија
Можности за работа при возење велосипед
Слободни сет алати за користење и бесплатни услуги во Скопје
Делови на велосипедот
Основни информации за брзини и менувачи