Adventure

Infographics

Jek tikni istorija baši o biciklija

Sar o biciklija meningje o sumnal

Soske zaruri si te tomofiline bicikli?

Sar te tomofilinen bicikli ano 5 čekojra

O majarakhle vidija taro biciklija

Biribe biciklo mangje thaj me potrebengje

Bukja so trebela te keren pes kana kinela pes purano bicikli

Udobnost,dikhibe thaj bezbednost ano biciklo

Bezbedno tomofilibe bicikli

Vastengere signalija kana tomofilinena bicikli

Dromeskere znakoja bašo biciklistija

Ververane putuibaskere znakoja bašo ververane phuvja

Sar te čhiven i kaciga

Sar te popravina i pharavdi guma

Tipija gume bašo bicikli

Importantna telefonengere genja ani Makedonija

Bukjakere šhajdipa kana vozineja biciklo

Bilovengere alatke thaj servisija ko Skopje

Kotora taro bicikli

Bazikane bukja bašo brzine thaj menjačija